Recruitment Executive

Hiện tại, chúng mình đang cần tìm kiếm một bạn IT Recruitment để phát triển đội ngũ Unstatic ngày càng vững mạnh hơn. Hãy cùng tìm hiểu về công việc này nhé. 

Ứng tuyển

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn để có thể liên lạc

2. Thông tin ứng tuyển

Cho chúng tôi biết vì sao bạn lại muốn làm việc với Unstatic

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.