CareersOur TeamOur ProductsContact UsJoin Us
Front-end Developer
Salary
15.000.000 - 25.000.000 đ
Type
Full-time
Due Date
September 30, 2020

1. Nhiệm vụ

2. Yêu cầu

3. Quyền lợi


4. Cách thức ứng tuyển

Vui lòng gửi CV (bản PDF) đến địa chỉ email sau: hr@unstatic.co với tiêu đề Unstatic - Front-end Developer - Fullname.