Freelance Content Creator

Viết là kỹ năng thiết yếu, là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của bạn. Một bài viết tốt sẽ thể hiện rõ sự thấu cảm, tư duy phản biện, sáng tạo, chiến lược, trí tưởng tượng và tầm nhìn - những kỹ năng công nghệ AI khó có thể thay thế trong tương lai. Vậy còn chần chừ gì mà không tham gia cùng Summerian xây dựng một ứng dụng mang tầm quốc tế và làm sắc bén năng lực viết để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình?

Ứng tuyển

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn để có thể liên lạc

2. Thông tin ứng tuyển

Cho chúng tôi biết vì sao bạn lại muốn làm việc với Unstatic

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.